Om mig

Hvem er jeg?

Jeg er gift og far til tre børn. Jeg er uddannet musiker fra Gøteborgs Universitet i 1996, og i 2003 blev jeg uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium. Jeg er uddannet som familie- og psykoterapeut (KI) fra Kempler Instituttet i 2019. Jeg har arbejdet som freelance musiker i 11 år inden jeg begyndte som højskolelærer i 2007. Jeg er uddannet konfliktcoach (modul 1 og 2) fra conflict.dk.

Jeg har mere end 10 års erfaring med både individuelle- og parsamtaler, hvilket indebærer alt lige fra mentorsamtaler og terapeutiske forløb gennem mit arbejde som højskolelærer.

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening og arbejder efter foreningens etiske retningsliner. Læs eventuelt mere på www.psykoterapeutforeningen.dk
Samtaler er med tavshedspligt, og jeg følger de gældende regler for persondatapolitikken – dine personoplysninger: navn, telefonnummer og enkelte gange e- mailadresse, er det jeg opbevarer.
I yderst enkelte tilfælde kan jeg blive nødsaget til at bryde min tavshedspligt – hvis det gælder kriminelle handlinger, eller hvis der er mistanke om, at du vil skade dig selv eller andre – jeg vil dog altid oplyse dig om det inden.